Khổng Minh chỉ là con cờ của Tư Mã Ý để thống nhất thiên hạ.

cvcx

Senior Member
Chả hiểu sao thằng nào cũng bảo Ý thống nhất tam quốc?! Lúc giành được quyền lực của Tào Sảng thì vài năm sau Ý chết mất mẹ rồi, Thục, Ngô đều còn vậy mà hùa nhau phân tích thêm mắm dặm muối nào là sống lâu, nhẫn nhịn, giả ngu, chờ thời.
 

lethuc43

Senior Member
Toàn tâng bốc anh Ý lên quá đà.
Trong khi anh Ý lúc còn sống có lẽ cũng không ngờ mình đỏ đến thế.
Tào Phi, Tào Duệ đều đủ sức kiềm chế TMY, lúc 2 ông này sống thì TMY ngoan như cún. Quyền lực nằm trọn trong tay họ Tào và Hạ Hầu.
Thế mà lần lượt 2 ông đều yểu.
Thêm 1 Tào Sảng thông minh, tài năng nhưng không hiểu sao lại "ngu đúng lúc", khôn 3 năm dại 1 giờ. Để anh Ý lợi dụng được.
Sau này con cháu anh Ý tất nhiên cũng sẽ tâng bốc ông tổ nhà mình lên vài phần.
Thế là anh Ý thành huyền thoại.
Thử hỏi anh Ý không sống dai mà hẹo sớm thì làm gì có chuyện.
.
Chủ top chắc cũng thần tượng anh Ý quá nên cứ tìm những luận điểm cố gắng bảo vệ.
Sự thực thì anh Ý, con anh Ý đều chưa dám xưng đế. Đến đời cháu anh Ý mới đoạt ngôi xưng đế.
Lúc anh Ý chiếm quyền, diệt Tào Sảng thì ngay chính trong nội bộ họ Tư Mã cũng mâu thuẫn, có những người họ Tư Mã vẫn trung thành với nhà Nguỵ, không muốn theo anh Ý.
 

OneWingedAngel

Senior Member
Bọn m tự cho mình giỏi sử Tàu thì phân tích những cái ít ai làm như Lưu bị giỏi ntn. Cái này nó ko có trong tam quốc diễn nghĩa mà trong chính sử. Bị nó gom quân, gom tướng, công thành, chiếm đất tạo thế chân vạc ra sao đi. :doubt:Dám phân tích 1 thằng bị cả đám đọc tiểu thuyết chửi là nhu nhược or đạo đức giả cho nó đúng vs chính sử mới gọi là hay. :)
Chứ TMY vs GCL cả trăm thớt rồi ko thiếu, bọn m chọt cái mỏ vô bàn luận giả thuyết này giả thuyết kia cũng chỉ là phường ăn tục nói phét thôi.:doubt:
 

cvcx

Senior Member
Bọn m tự cho mình giỏi sử Tàu thì phân tích những cái ít ai làm như Lưu bị giỏi ntn. Cái này nó ko có trong tam quốc diễn nghĩa mà trong chính sử. Bị nó gom quân, gom tướng, công thành, chiếm đất tạo thế chân vạc ra sao đi. :doubt:Dám phân tích 1 thằng bị cả đám đọc tiểu thuyết chửi là nhu nhược or đạo đức giả cho nó đúng vs chính sử mới gọi là hay. :)
Chứ TMY vs GCL cả trăm thớt rồi ko thiếu, bọn m chọt cái mỏ vô bàn luận giả thuyết này giả thuyết kia cũng chỉ là phường ăn tục nói phét thôi.:doubt:

1. Các thế lực địa phương thanh toán nhau:
Chính quyền sụp đổ do loạn Đổng Trác, Lý Thôi, Quách Dĩ nên các địa phương tranh nhau đoạt thiên hạ.

Có 2 trận tuyến: 1 là Thiệu-Biểu-Tháo, 2 là Toản-Thuật-Kiên-Khiêm.

Thuật và Toản thất bại > Toản đem quân đánh Thiệu, Toản thua > Thuật sai Kiên đánh Biểu, Kiên thắng nhưng sơ suất nên chết trận, Biểu thừa thế cắt đường tiếp tế của Thuật > Toản sai Bị giúp Khiêm đánh Thiệu, Thiệu liên kết Tháo đẩy lui Bị > Thuật đem quân đánh hậu phương Tháo nhưng thất bại...

Tóm lại tụi này một mặt liên kết, một mặt đấu tranh hầm bà lằng rất là phức tạp. Bị lúc này chưa có gì đáng nói, nên coi như là tướng của Toản đi.

2. Cấp tốc kiến lập căn cứ địa:
Bị qua nương nhờ Biểu, trong lúc đó anh giả đò nhân từ lấy lòng dân, để sau này Biểu chết thì anh tọa hưởng đất. Nhưng Tháo thấy Biểu sắp chết, sợ Bị được đất nên Tháo đem quân đánh Tân Dã. Kết quả là Bị ko rảnh tay để thực hiện mưu đồ, Biểu chết, Bị bận đánh lộn nên Sái Mạo mới có cơ hội đuổi Lưu Kỳ đi, đẩy Lưu Tông lên ngai rồi đầu hàng Tháo. Bị đang đóng quân ở Phàn Thành hay tin phải bỏ cả căn cứ, vượt sông mà chạy.

3. Liên kết Lưu-Tôn cự Tào:
Sách lược chiếm Kinh Châu bị Tháo phá, đất cắm dùi Tân Dã cũng mất, chạy tụt quần ở cầu Trường Bản.

Trước đó thì anh cấu kết Đổng Thừa thất bại, anh mới biết bọn hủ nho quần thần này chả đứa nào làm nên chuyện lớn, anh mới tìm cớ thoát khỏi kinh thành để ủ mưu chống Tào, nhưng trong tay chả có gì, anh mới ở đậu Thuật, rồi ở đậu Biểu.

Cũng may, sau khi có Kinh Châu thì Tháo tìm cách đánh Ngô thống nhất thiên hạ, Bị mới lợi dụng thế cuộc 1 mất 1 còn giữa 2 thằng Ngô, Tào mà liên hiệp Ngô đánh Xích Bích. Nói là liên hiệp trên danh nghĩa chứ lúc này toàn là tàn quân.

4. Hậu Xích Bích:
Bại trận, Tháo có thể đóng tàn quân ở Kinh Châu dưỡng quân để mai này làm bàn đạp đánh Ngô. Nhưng vẫn còn 2 thế lực Siêu, Toại chưa diệt, lỡ tụi này thừa cơ chiếm Hứa Đô thì quân viễn chinh ko có đất dung thân. Mặt khác, Tháo bại nhưng đã nhận ra mối nguy Tôn, Lưu liên kết nên anh bỏ Kinh Châu, quay về chờ 2 thằng kia giành Kinh Châu mâu thuẫn rồi đánh.

Tuy rút khỏi Kinh Châu mà ko bỏ Kinh Châu, Tháo có sai Nhân giữ Nam quận, cổ họng Kinh Châu, tụi kia chiếm mấy quận Kinh Châu mà ko có Nam quận thì đừng hòng giữ nổi Kinh Châu.

Nhưng Lượng vẫn nẫng được Kinh Châu, tuy rằng chỉ là một phần (từ Tương Dương lên phía bắc vẫn của Tháo, mấy điểm hiểm yếu dọc sông vẫn của Quyền), nhưng đủ làm bàn đạp cho Bị đánh vào Thục. Vì Kinh Châu trống trải, bốn bề thọ địch Bị khó mà sống.

5. Chiếm Ích Châu
Lại nói về Tháo, anh này đúng ko phải con người. Ảnh biết Bị khó mà ở nổi Kinh Châu, thể nào cũng dòm ngó Ích Châu. Nên anh phong Kinh Châu mục cho Quyền để Quyền đi chiếm lại đất được phong, phá vỡ liên minh Lưu, Tôn. Mặt khác, anh kéo quân đoạt Hán Trung để phá vỡ chân vạc.

Kết quả, Tháo thành công trong việc gây rối chính sách liên minh của Bị nhưng cũng giúp Bị dễ dàng chiếm Ích Châu.

Cụ thể, Tháo đánh Lỗ ở Hán Trung. Tụi quân sư Ích Châu hay được, sợ Lỗ mất Hán Trung thì mình cũng mất, nên Tùng dụ Chương rước Bị vô đánh Lỗ, giữ Hán Trung để kiềm chế Tháo. Rước hổ vô nhà, 2 đàn em là Tùng và Chánh cũng làm tay sai bán nước nên Ích Châu lọt vào tay Bị.

Lúc đầu Tùng và Chánh kêu Bị và Thống giết phắt Chương đi nhưng Bị ko chịu, ko phải vì nhân từ mà vì anh rất thủ đoạn. Nếu anh làm theo kế đó thì Chương chết, dân Tây Xuyên sẽ phản đối, kháng cự, tự đẩy mình vào con đường ko lối thoát.

Thay vào đó, anh cứ tới gặp Chương nhận binh, nhận ngựa, nhận tiền, nhận lương nhưng ko chịu tiến binh đánh Lỗ, mà anh lấy cớ này cớ nọ ở lại Hà Manh để thi ân bố đức, tranh thủ lấy lòng dân. Kết quả là anh có được Ích Châu mà dân chúng ko một ai oán thán, lại ca tụng công đức ngời ngời.
 

Love U So Much

Senior Member
Thần thánh TMY thật.
Truyện tôi đọc tôi thấy tới khi chết TMY vẫn chưa có ý định phản Ngụy. Bớt nhét âm mưu vô mõm TMY đi. Phản Ngụy là 2 đứa con của ổng mà

Gửi từ 1280 bằng vozFApp
TMY trung với Tào Tháo, Tào Phi chứ ko phải cả họ tư mã ý làm chó cho họ nhà tào. Mấy đời sau nó khác cmnr
 

minh777

Senior Member
TMY trung với Tào Tháo, Tào Phi chứ ko phải cả họ tư mã ý làm chó cho họ nhà tào. Mấy đời sau nó khác cmnr
TMY sợ Tào Tháo và trung với Tào Phi thì đúng hơn. Riêng Tào Duệ thì Ý làm vì mạng sống nên chỉ làm vừa đủ chứ không làm hết mình
qZV215Z.png
 

rabbitfoot

Senior Member
Dm 3 cái truyện tàu giẻ rách 3 xu, thằng nào cầm bút cũng đều xl. Chém hưu chém vượn vớ vẩn. Mà bọn khựa vốn ngu bẩm sinh + di truyền hay sao ấy, cứ đem 1 chuyện xl ra kể mãi kể mãi, kể cho nhiều người nghe là mặc định dân nó tin là thật.

Vd điển hình là truyện võ tòng đánh hổ xong về đánh chết chị dâu do chị dâu ngoại tình. Trong khi thực tế đó là 1 câu chuyện xl, nói xấu sau lưng người khác do ăn k được em Phan Kim Liên, nên đi khắp nơi nói xấu người ta. Cuối cùng bọn cẩu khựa đời sau tin là thật luôn :LOL:

Người đọc cũng chỉ coi đây là điển tích thôi. K cần p nói quá lên làm cđg fen ạ :look_down:via theNEXTvoz for iPhone
 

tuananhmyl

Senior Member
Đọc đến khúc TMY thông minh gấp trăm lần Khổng Minh và Tài Tháo là tắt máy đi ỉa được rồi :embarrassed:

TMY chắc chắn thông minh, thủ đoạn, nhưng bảo hơn Khổng Minh và Táo Tháo thì quá ngáo rồi
lượng râu overrate mà thím. còn tào tháo thì thông minh thủ đoạn thật
 

cvcx

Senior Member
Đọc đến đoạn sai đàn em đi loăng quăng gặp đc Lưu Bị là thấy ko cần đọc tiếp

Tiếp đi thím, Phượng Sồ gián điệp cố ý chết để theo kế hoạch Trọng Đạt nữa...
 

fanfan1234

Senior Member
Dm 3 cái truyện tàu giẻ rách 3 xu, thằng nào cầm bút cũng đều xl. Chém hưu chém vượn vớ vẩn. Mà bọn khựa vốn ngu bẩm sinh + di truyền hay sao ấy, cứ đem 1 chuyện xl ra kể mãi kể mãi, kể cho nhiều người nghe là mặc định dân nó tin là thật.

Vd điển hình là truyện võ tòng đánh hổ xong về đánh chết chị dâu do chị dâu ngoại tình. Trong khi thực tế đó là 1 câu chuyện xl, nói xấu sau lưng người khác do ăn k được em Phan Kim Liên, nên đi khắp nơi nói xấu người ta. Cuối cùng bọn cẩu khựa đời sau tin là thật luôn :LOL:
Phan Kim Liên tranh thủ lúc Võ Tòng say rượu thì ăn được Tòng rồi mà phen. Có cả film miêu tả rõ nét về tình huống lúc ấy cơ. Nhớ quả vú em diễn viên đóng vai Liên mà lại thèm
 

d0.0b

Senior Member
tụi tàu thời này hài nhỉ
tướng thua trận bị bắt đéo xử hàng bên kia lại làm tướng dễ vl
đúng quân tử tàu đổi phe xoành xoạch
thấy thời Xuân Thu - Chiến Quốc sinh ra nhiều nhân vật xuất chúng hơn
Sent from android via nextVOZ
 
Last edited:
Top