Không thấy chức năng rate sao cho thớt

Như title, ko hiểu là sắp tới về giao diện cũ có không hay vẫn như thế này, chức năng đó là 1 phần truyền thống của voz, k có thì chán quá.
 
Top