thắc mắc Không thể mở thread mới trong box Phim / Nhạc / Sách

Như tiêu đề, mình log bằng nick cũ bên forums nhưng không thể lập thread bên box Phim / Nhạc / Sách.
Screenshot_2020-03-13-10-28-44-513_com.android.chrome.jpg
Screenshot_2020-03-13-10-28-44-513_com.android.chrome.jpg
 
Top