thắc mắc Không thể ping tới Windows 11 ở local

EscapeEnter

Senior Member

plhoangan

Senior Member
Thiết bị ping thím setup thế nào vậy vừa test vẫn bt mà ta
Ping các máy khác như Windows 10, Linux thì ok. Mà cứ ping hoặc connect tới máy Windows 11 là tèo. Đã tắt hết firewall, tắt Windows Defender rồi. Thật sự quá khó hiểu luôn
 
Top