Không thể quên em

jeonkyu

Senior Member
Tôi cũng muốn quên em mà nợ tôi em mãi éo trả

Em nói em đang có bầu mà ngày éo nào tôi cũng thấy em oánh chục trận Aram ko biết mệt

Mọe nhà em
 
Top