thắc mắc không vào được bios main tàu

thử F1 chưa
4gmOAMB.png
 
Của thớt đang xuất hình qua vga rời bằng hdmi hay dp không? Nếu tháo ổ boot mà không hiện gì thì khả năng này rất cao.
Còn 1 vấn đề khác là lúc spam nút để vào bios thì nó đã kịp nhận bàn phím chưa? Bấm thử caplock xem có đèn không? Trường hợp chưa nhận bàn phím trước khi boot win khá nhiều. Kiếm mấy cái bàn phím cao su rẻ tiền cắm vào cổng usb 2.0 dễ qua đoạn này hơn. Hoặc xem cái bàn phím đang dùng có cắm vào cổng 2.0 mầu đen không? Mấy cổng 3.0 mầu xanh nhiều khi load win nó mới nhận.
 
Back
Top