Không xử lý hình sự vụ cô gái 'bùng' 150 mâm cỗ ở Điện Biên

Trùm Trà Đá

Senior Member

Nguồn: https://tuoitre.vn/khong-xu-ly-hinh...VXiLGuSU5LCzY6oTE1Vy_ItwHwPGe9bqqwf5E5bwFH88w

Ca này thưa ra toà xử xong cũng chẳng có tiền mà bồi thường, thôi thì cho nó ở ngoài bắt cam kết đi làm trả nợ dần :what:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top