thắc mắc Khuyết điểm của bộ máy nhà nước XHCN?

NguoiDanOngChanThat86

Senior Member
Phản động rồi. Phản động rồi.
XHCN là một chế độ ưu việt nhất Thế giới nhé.
Chỉ có ưu không có khuyết. Ai chỉ ra khuyết điểm đích thị kẻ đó là phản động, bán nước :mad:
Nhờ vào XHCN mà đất nước ta mới được rực rỡ như ngày hôm nay


Gửi từ Gừng :adore: bằng vozFApp
 

kusut

Senior Member
Đã gọi là xã hội chủ nghĩa thì làm gì có khuyết điểm hả thằng thớt :D
 
Top