• Làm tí mã Shopee cho ngày 25/2 đi các tình yêu!

thảo luận Kiếm 1-2% mỗi ngày có khả thi?

Kiếm 1-2% đ bh chia sẻ cho ai :LOL:) gần x2 trong 1 tháng :LOL:
chán bác nhỉ, nhiều thằng giờ del chịu làm ăn tử tế cứ đi lùa. nhiều năm trước em từng quản lý vận hành hệ thống chạy bot forex. Có hỗ trợ đưa tk về bờ nhưng bên kia bảo kệ họ tự xử lý, nhiều lúc thấy xử lý ngáo vc, ban đầu em tưởng do trade non nhưng sau này mới biết ngoài ăn tiền com ra thì khách cháy tk nó ăn chia 50-50 với sàn. em nghỉ chơi luôn, thất đức vc
 
2%/ ngày là x7 vốn sau 1 năm à. Nghe ghê quá bro:ops: Thế thì chẳng mấy chốc giàu hơn Buffet
Tính hẳn lãi luỹ kế cho lên nhanh (gộp lãi ngày trước vào vốn luôn)
GbI9h0A.png

Sau 1 năm là 1,02^365 = 1377 lần/năm
oW6CXTE.png

Tức là với số vốn ban đầu 50$ sau 3 năm sẽ giầu hơn Buffett nhé
/Nhiều lúc lên mạng chán vkl. Kinh tế suy thoái là lừa đảo nhan nhản
 
Mấy ông nói lùa gà hay gì gì thì có thể vô group tôi tìm hiểu rồi chửi tiếp... Toàn định kiến vl, nói xuông á.
 
Back
Top