• Làm tí mã Shopee cho ngày 25/2 đi các tình yêu!

thảo luận Kiếm 1-2% mỗi ngày có khả thi?

Tính phần tăng, nhưng vứt phàn gốc đi à? Thông minh thế. Đúng là trí tuệ này thì ko ai đỡ đc thật. Đặc trưng của phần đông vozers.

Tiêu đề ghi rõ là Kiếm 1-2% thì có nghĩa là thặng dư 2% so với gốc.

100 đồng sẽ kiếm đc 2% là kiếm đc 2 đồng. Nên tiền của cậu là từ 100 đồng thành 102 đồng.

100 đồng thành 100*(1+2%) = 102 đồng.

Tưong tự, 1 tỷ thành 731 tỷ.
:D bạn tính hay quá nhưng mình vẫn ko hiểu, tương tự là tương tự như nào cơ, giải thích rõ hơn được không nhỉ
 
Vì cậu có trí thông minh của phàn đông vozers nên ko hiểu thôi.

Nếu tính lãi 2% mỗi ngày của vốn cố định 1 tỷ là kiếm đc 20tr mỗi ngày. 365 ngày lãi 365*20tr lãi. Tổng tiền lúc này, từ 1 tỷ thành: 1tỷ+365*20tr
Tương đương
1*(1+365*2%) tỷ.

Nếu lãi kép theo ngày (lãi hôm trc nhập làm vốn hôm sau) sau 365 ngày thì 1 tỷ sẽ thành
1*(1+2%)^365 tỷ.

Chúc may mắn.
Rồi ra được số 731 tỉ chưa :D
 
Back
Top