khác kiếm con gtx 750 về chơi dotard mùa dịch

rock1991

Senior Member
:( ít tiền mà muốn kiếm cái card chơi mùa dịch. Thong thả kiếm con 750 về chơi dotard cắm ở máy cơ quan. Không nguồn phụ thì càng tốt :D
 
Top