HN kiếm con màn 24in còn bh

Màn Samsung S27F391 27cong tớn trắng xuất sắc2tr850K
Màn Dell U2414H Giá 3tr hàng xuất sắc
Màn Samsung s27E310 xuất sắc hdmi 2tr SL 02C
Màn Samsung S27D360 Giá 1tr9 Màn đẹp ạ
Màn lg 24mp56 titan 1tr550k
Màn Samsung B1930 Quầng nhẹ 18.5 ich màn đẹp 450K
Màn Wiewsonic VA 1921A Led xuất sức 680K SL 01C
Màn HP 1859M 18.5 đẹp 650K
Màn HP LE1901W 18.5 sáng đẹp 650K
Màn LG 1943SE 18.5 ich đẹp 650K
Màn Acer G195HQV 18.5 đẹp 650K
Màn HP185W 18.5 đẹp 650K
Màn Samsung 943NX 18.5 ich màn đẹp ạ 650K/1C SL 02C
7c màn 17 ich 380k.1c
Samsung 743NX 10C /370K/1C
Samsung 740N , 720N /380K/1C
Màn HP 1710 /380K/1C
HDD WD 1TB SL 02C 550K /1C SL 02C
HDD Samsung 1TB 500K /1C SL 02C
HDD Tosiba 1TB 500K
SL 500G Giá 250K/1C
Hdd 1tb 550k . …
Mian GIGA H61M-DS2 V4.0 500K/1C
Mian GIGA B250 2 khe ram 700K
*****************P703 Nhà B9 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai
Dũng Lò vôi thịt chó cầu Dậu chuyên máy tính cả bộ cũ nào _ 0355999089 /0947155664
 

basehunter_92

Đã tốn tiền
Màn Samsung S27F391 27cong tớn trắng xuất sắc2tr850K
Màn Dell U2414H Giá 3tr hàng xuất sắc
Màn Samsung s27E310 xuất sắc hdmi 2tr SL 02C
Màn Samsung S27D360 Giá 1tr9 Màn đẹp ạ
Màn lg 24mp56 titan 1tr550k
Màn Samsung B1930 Quầng nhẹ 18.5 ich màn đẹp 450K
Màn Wiewsonic VA 1921A Led xuất sức 680K SL 01C
Màn HP 1859M 18.5 đẹp 650K
Màn HP LE1901W 18.5 sáng đẹp 650K
Màn LG 1943SE 18.5 ich đẹp 650K
Màn Acer G195HQV 18.5 đẹp 650K
Màn HP185W 18.5 đẹp 650K
Màn Samsung 943NX 18.5 ich màn đẹp ạ 650K/1C SL 02C
7c màn 17 ich 380k.1c
Samsung 743NX 10C /370K/1C
Samsung 740N , 720N /380K/1C
Màn HP 1710 /380K/1C
HDD WD 1TB SL 02C 550K /1C SL 02C
HDD Samsung 1TB 500K /1C SL 02C
HDD Tosiba 1TB 500K
SL 500G Giá 250K/1C
Hdd 1tb 550k . …
Mian GIGA H61M-DS2 V4.0 500K/1C
Mian GIGA B250 2 khe ram 700K
*****************P703 Nhà B9 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai
Dũng Lò vôi thịt chó cầu Dậu chuyên máy tính cả bộ cũ nào _ 0355999089 /0947155664

có con nào còn hành ko bác?
 
Top