thảo luận Kiếm tiền với Binance - Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới

🔰HYTOPIA Pre-Regiter

Link: https://preregister.hytopia.com/DoTrung

 • Điền username và email
 • Updating

Đăng ký Pre-Regiter sẽ nhận 1 lootbox giới hạn, sử dụng link ref sẽ được thêm 1 lootbox
1695572141422.png
 
🔰WODL Binance - Tuần từ 25/9 đến 1/10
Chia sẻ 500.000 point (point có thể đổi thành USDT hoặc Voucher giảm phí giao dịch)

https://www.binance.com/en/activity/word-of-the-day/G911099440017788928

Trên app thì vào More sau đó tìm đến WOTD
Three Letter Binance WODL Answer
BID
Four Binance WODL Answer
FIAT
BANK
CBDC
Five Letter Binance WODL Answer
ASSET
FUNDS
Six Letter Binance WODL Answer
POLICY
RETAIL
TENDER
Seven Letter Binance WODL Answer
CENTRAL
DIGITAL
FINANCE
INSTANT
RESERVE
BORDERS
Eight Letter Binance WODL Answer
ADOPTION
CURRENCY
INDUSTRY

Nếu các từ trên ko tìm được thì bạn có thể dùng trang này: https://www.mfernandes.me/wodl-solver
 • Ô trên điền ký tự bạn đã tìm đúng vị trí (màu xanh)
 • Ô thứ 2 điền ký tự chưa đúng vị trí (màu vàng)
 • Ô thứ 3 điền các ký tự ko có (màu xám)
 • Sau đó kick Update sẽ ra 1 loạt từ thỏa mãn, càng nhiều dữ liệu thì kết quả càng chính xác
1695616589314.png
 
🔰WODL Binance - Tuần từ 2/10 đến 8/10
Chia sẻ 500.000 point (point có thể đổi thành USDT hoặc Voucher giảm phí giao dịch)


Three Letter Binance WODL Answer
CAP
ICO
NEW
Four Binance WODL Answer
OPEN
TEAM
Five Letter Binance WODL Answer
SMART
VALUE
Six Letter Binance WODL Answer
ACCESS
POOLED
UNIQUE
Seven Letter Binance WODL Answer
MARKETS
PROJECT
TRADING
Eight Letter Binance WODL Answer
PLATFORM
EXCHANGE
PROTOCOL

Nếu các từ trên ko tìm được thì bạn có thể dùng trang này: WODL Solver (Binance Word of the Day | Daily Crypto Word Game) | Miguel Fernandes (https://www.mfernandes.me/wodl-solver)
 • Ô trên điền ký tự bạn đã tìm đúng vị trí (màu xanh)
 • Ô thứ 2 điền ký tự chưa đúng vị trí (màu vàng)
 • Ô thứ 3 điền các ký tự ko có (màu xám)
 • Sau đó kick Update sẽ ra 1 loạt từ thỏa mãn, càng nhiều dữ liệu thì kết quả càng chính xác
 

Attachments

 • photo_2023-10-05_19-54-30.jpg
  photo_2023-10-05_19-54-30.jpg
  49.6 KB · Views: 8
 • photo_2023-10-05_19-54-44.jpg
  photo_2023-10-05_19-54-44.jpg
  57.5 KB · Views: 8
 • photo_2023-10-05_19-54-47.jpg
  photo_2023-10-05_19-54-47.jpg
  67 KB · Views: 8
 • photo_2023-10-05_19-54-50.jpg
  photo_2023-10-05_19-54-50.jpg
  52.3 KB · Views: 8
 • photo_2023-10-05_19-54-53.jpg
  photo_2023-10-05_19-54-53.jpg
  58.1 KB · Views: 9
 • photo_2023-10-05_19-54-56.jpg
  photo_2023-10-05_19-54-56.jpg
  51.6 KB · Views: 8
 • photo_2023-10-05_19-54-58.jpg
  photo_2023-10-05_19-54-58.jpg
  53.1 KB · Views: 8
 • photo_2023-10-05_19-55-02.jpg
  photo_2023-10-05_19-55-02.jpg
  56.8 KB · Views: 8
 • photo_2023-10-05_19-55-04.jpg
  photo_2023-10-05_19-55-04.jpg
  63.9 KB · Views: 7
 • photo_2023-10-05_19-55-07.jpg
  photo_2023-10-05_19-55-07.jpg
  63.3 KB · Views: 8
Theo quan điểm của cá nhân mình thì sẽ đạt trong khoảng 121k-182k đô cho chu kỳ tăng này( Dự kiến quý 4/2025 hoặc quý 1/2026). - Như vậy nếu tính từ giá thấp nhất hồi tháng 11/2022 là 15k5 thì sẽ khoảng x10. Nếu tính từ giá hiện tại sẽ x từ 4,3 lần tới 6,5 lần.
-St-
1696603234149.png
 
🔰Followin nền tảng SocialFi
Nhận token OIO hàng ngày

Link:
Refferal code: egiu8T

 • Đăng ký tài khoản
 • Tải app và đăng nhập
 • Vào tab cuối để làm các nhiệm vụ hàng ngày nhận token OIO
 • Updating
1697214406097.png
 
Back
Top