Kiến trúc - Hỏi về nhà giống Bungalow

BossOfVOZER

Senior Member
Hồi chiều thấy cái này muốn làm 1 cái quá do phòng mình nhỏ quá. Cho hỏi chi phí làm 1 cái này bao nhiêu ở Sài Gòn và có đơn vị nào thi công không ạ? Thanks

202071feda67-812a-40dd-a3e6-9037e8364a10.jpg

2020f8deee3c-8819-4504-a36e-0e1a85d5a239.jpg

2020a15e69dd-b14c-46dd-8d1a-676a5275d641.jpg

20205d14ba50-c591-4ef5-84b8-895fa297de01.jpg

2020b985d1a4-140e-4dd4-b5bf-4af7d2784658.jpg

202000dcd14b-6e36-4f06-b938-5fa5c377dd82.jpg

20208db57264-ad20-4495-83dc-e4999a31a319.jpg

20201c5ad9b9-3753-450d-9deb-61669bcf4f28.jpg
 

chagekuter

Đã tốn tiền
Nhà này làm dạng tiền chế, lắp ghép thôi. Mang lên xứ lạnh thì được chứ SG đất đâu mà làm kiểu này. Có làm được thì cũng thành gà nướng lu.
 
Top