HN kindle paper white gen 3 32 gb còn rất mới, không 1 vết xước, còn full box

Top