HN Kingmax dr3 4g/1866 bo đen

thit_nac

Junior Member
Hàng HBH chất như hình
Giá 499k 1 cặp 2x4 = 8g

2020cffd77b2-bc74-4282-8ce3-03ed81266f66.jpg


HN ship toàn quốc o.97418.oooo
 
Top