Kinh tế Bình Phước tăng trưởng 6,91%, đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ

Masterchiefs

Thành viên tích cực
https://tuoitre.vn/kinh-te-binh-phu...-thu-2-vung-dong-nam-bo-20220629154135915.htm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Bình Phước tiếp tục tăng trưởng khá, ước đạt 6,91%, đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ. Thu ngân sách ước đạt 7.250 tỉ đồng (tăng 7%) và tổng chi ngân sách ước đạt 8.179 tỉ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021).

Ngày 29-6, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Báo cáo tại buổi họp báo - ông Trương Quang Phúc - quyền cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước - cho biết 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính tăng 6,91% so với cùng kỳ năm 2021 (quý 1 tăng 3,83%; quý 2 tăng 10,17%), đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ.

Trong đó, ngành công nghiệp tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tăng 21,75% so với cùng kỳ 2021, chủ yếu tăng mạnh ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp - xây dựng ước tăng 18,70% so với cùng kỳ năm 2021; dịch vụ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19 nhưng vẫn tăng 3,88%...

Tuy nhiên, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 giảm 1,21% (quý 1 giảm 6,14%; quý 2 tăng 5,01%) đã ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng điều giảm mạnh bởi mưa trái mùa (điều chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị ngành trồng trọt) và giá heo hơi giảm mạnh.

Cũng theo Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm đang phục hồi và tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm trước, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục xu hướng phát triển chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu toàn ngành.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 23,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,8%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7%. Riêng ngành khai khoáng giảm 6,4% so với cùng kỳ 2021.

Đối với chỉ số sử dụng lao động 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động đang làm việc trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 34,6%; khu vực Nhà nước tăng 1%; khu vực ngoài Nhà nước giảm 48,5%.

..........
 
Top