Kỷ luật hàng loạt cán bộ tỉnh Khánh Hòa

StartupMT

Member
Kỷ luật hàng loạt cán bộ tỉnh Khánh Hòa

TP - Chiều tối 19/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông báo về việc kỷ luật cảnh cáo, kỷ luật khiển trách nhiều giám đốc và phó giám đốc các sở ngành có sai phạm trong quá trình công tác theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

3 giám đốc sở bị kỷ luật cảnh cáo

Theo thông báo trên, Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Lê Văn Dẽ (Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh), Trần Hòa Nam (Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) và ông Võ Tấn Thái (Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh) vì có nhiều sai phạm trong quá trình công tác.

Cụ thể, ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, vi phạm Luật Xây dựng 2014, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và quy định về những điều đảng viên không được làm. Còn ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Trần Minh Hải, Nguyễn Văn Nhựt (đều là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh). Theo đó, ông Trần Minh Hải vi phạm Luật Đất đai năm 2013, Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Còn ông Nguyễn Văn Nhựt vi phạm Luật Đấu thầu 2013, Luật Xây dựng 2014, vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sỹ Quân (Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh) đã vi phạm Nghị định số 46 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77 ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Cách chức nhiều lãnh đạo tỉnh

Trước đó, UBKT Trung ương kết luận: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc.

Link

Gửi từ Space_dark bằng vozFApp
 
Top