Kỹ sư công nghệ Việt Nam giỏi nhưng ngoại ngữ còn hạn chế

uNsIs

Đã tốn tiền
tôi cũng thấy vậy, trên TED có bà này cũng nói quan trọng nói đi vào vấn đề cho người ta hiểu, ngắn gọn, rõ chứ luyến láy chuẩn accent Mỹ - Anh nhưng vẽ vời ra người nghe cũng cảm thấy mệt

cái này chuẩn rồi, nếu cái mình nói quan trọng thì nói kiểu mẹ gì thằng đối diện cũng phải cố mà hiểu :LOL:
 
Top