Kỹ sư IT Việt Nam và mục tiêu lương trăm triệu đồng

Giant_Thanos

Senior Member
McKinseys là cái bọn khốn nạn nhất trong đám consulting, quy trình chúng nó tư vấn thì biết toàn như loz cả, mà tiền thì rõ đắt, như MSB thì tư vấn nó đòi chia % lợi nhuận 10 năm đầu, thật vê lù
 
Top