HN lại có cháu GTX 660 (nghe thiên hạ đồn ~750ti)

Ké b 750ti 1m1
 

Attachments

 • D2A7110A-4614-4CB5-84FB-4A726F0C9275.jpeg
  D2A7110A-4614-4CB5-84FB-4A726F0C9275.jpeg
  473.3 KB · Views: 19
 • 52C2F201-514E-4AB8-9096-A6966B3B4CAB.jpeg
  52C2F201-514E-4AB8-9096-A6966B3B4CAB.jpeg
  408.3 KB · Views: 20
 • 41A84754-9583-47F8-9B26-B96DA0B808B7.jpeg
  41A84754-9583-47F8-9B26-B96DA0B808B7.jpeg
  349.2 KB · Views: 26
 • DAE3B1CA-C8F2-420A-8B9E-C13BC74AFADF.jpeg
  DAE3B1CA-C8F2-420A-8B9E-C13BC74AFADF.jpeg
  644.2 KB · Views: 21
 • A9206662-A545-4617-A155-E2EE512CC1F7.jpeg
  A9206662-A545-4617-A155-E2EE512CC1F7.jpeg
  392.3 KB · Views: 16
Còn không bác
còn ạ
Ké b 750ti 1m1

Attachments​

 • D2A7110A-4614-4CB5-84FB-4A726F0C9275.jpeg
  D2A7110A-4614-4CB5-84FB-4A726F0C9275.jpeg
  473.3 KB · Views: 1
 • 52C2F201-514E-4AB8-9096-A6966B3B4CAB.jpeg
  52C2F201-514E-4AB8-9096-A6966B3B4CAB.jpeg
  408.3 KB · Views: 1
 • 41A84754-9583-47F8-9B26-B96DA0B808B7.jpeg
  41A84754-9583-47F8-9B26-B96DA0B808B7.jpeg
  349.2 KB · Views: 1
 • DAE3B1CA-C8F2-420A-8B9E-C13BC74AFADF.jpeg
  DAE3B1CA-C8F2-420A-8B9E-C13BC74AFADF.jpeg
  644.2 KB · Views: 1
 • A9206662-A545-4617-A155-E2EE512CC1F7.jpeg
  A9206662-A545-4617-A155-E2EE512CC1F7.jpeg
  392.3 KB · Views: 1
đẹp ghê
 
Back
Top