Lại được nghỉ học rồi

Lần này là không thấy ghi bao giờ đi học lại luôn và triển khai học online:( thế khác gì đại học đào tạo từ xa đâu
edit: trường P các thím ạ
 
Top