thảo luận Lại hỏi nhạc, có điệu ạ.

Các thím cho em hỏi một bài hát nhạc trẻ của Việt Nam do nữ hát, nhịp diệu hơi sôi động một tí, nó có điệu thế này:

Tén ten tèn ten tén...tèn tèn tèn tèn
Tén ten tèn ten tén tèn tèn tèn tèn. Có cái câu "vẫn là anh" hay em gì đó lặp lại vài lần

Cảm ơn các thím :)
 

conloncoi

Member
Các thím cho em hỏi một bài hát nhạc trẻ của Việt Nam do nữ hát, nhịp diệu hơi sôi động một tí, nó có điệu thế này:

Tén ten tèn ten tén...tèn tèn tèn tèn
Tén ten tèn ten tén tèn tèn tèn tèn. Có cái câu "vẫn là anh" hay em gì đó lặp lại vài lần

Cảm ơn các thím :)
thím ghi âm xem nào
 
Các thím cho em hỏi một bài hát nhạc trẻ của Việt Nam do nữ hát, nhịp diệu hơi sôi động một tí, nó có điệu thế này:

Tén ten tèn ten tén...tèn tèn tèn tèn
Tén ten tèn ten tén tèn tèn tèn tèn. Có cái câu "vẫn là anh" hay em gì đó lặp lại vài lần

Cảm ơn các thím :)
Vì anh không là anh của danh ca Thiên Ân
 

RoLou

Member
Các thím cho em hỏi một bài hát nhạc trẻ của Việt Nam do nữ hát, nhịp diệu hơi sôi động một tí, nó có điệu thế này:

Tén ten tèn ten tén...tèn tèn tèn tèn
Tén ten tèn ten tén tèn tèn tèn tèn. Có cái câu "vẫn là anh" hay em gì đó lặp lại vài lần

Cảm ơn các thím :)
Rất muốn quay đầu nhìn em - Đình Uyên
 
Top