thắc mắc Làm cách nào để download video từ abyss.to (hydraX)?

mấy ace ơi mình muốn tải phim Thiên nhược hữu tình 1990 từ trang abyss này mà khó quá, mình ko biết gì về IT may có mọi người chỉ dẫn cũng ráng lần mò làm theo mà không biết vấp lỗi ở chỗ nào không, cũng ko hiểu lắm, m làm theo các bước đến lúc chạy lệnh các file txt py bat gì đấy thì nó báo lỗi, làm lại mấy lần toét mắt rồi vẫn ko được, lại lo mai mốt cách này cũng ko được nữa thì buồn, m xin gửi link phim lên đây rất mong có bạn nào đã làm đc thành công giúp m tải xuống với ạ, muốn tự m làm cho được mà mù IT mò mẫm vật vã quá, b nào giúp m với, có phim rồi m xin hậu tạ ạ.
link phim Thiên Nhược Hữu Tình 1 1990 – CLB PX (https://clbphimxua.com/thien-nhuoc-huu-tinh-1990/)
1712578917428.png
 
Của bạn đây:

Tải xong thì reply lại để mình xóa.

Cái phim trên vẫn tải được với Internet Download Manager. Phim nào bạn không tải được bằng trình duyệt Cốc Cốc và Internet Download Manager thì mới làm theo cách ở trên kia.
dạ được rồi, cảm ơn b nhiều ạ, b cho m stk m xin gửi chút tiền cảm ơn b ạ.
 
Video từ link thím đưa em test cũng ko down được. Theo em thấy link video đó là https://abysscdn.com/?v=qmkVIT6Fi nó block domain rồi giống cái issue này Blocked domain links that are not working · Issue #1 · PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to (https://github.com/PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to/issues/1) nên ông ad nói cũng bó tay. Đợi cái thím khác xem sao vậy.
 
Video từ link thím đưa em test cũng ko down được. Theo em thấy link video đó là https://abysscdn.com/?v=qmkVIT6Fi nó block domain rồi giống cái issue này Blocked domain links that are not working · Issue #1 · PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to (https://github.com/PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to/issues/1) nên ông ad nói cũng bó tay. Đợi cái thím khác xem sao vậy.
Cùng là abyss người ta setup kiểu gì hay upgrade gì ko mà ko còn logo con ếch bác nhỉ?
 
Cùng là abyss người ta setup kiểu gì hay upgrade gì ko mà ko còn logo con ếch bác nhỉ?
Video từ link thím đưa em test cũng ko down được. Theo em thấy link video đó là https://abysscdn.com/?v=qmkVIT6Fi nó block domain rồi giống cái issue này Blocked domain links that are not working · Issue #1 · PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to (https://github.com/PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to/issues/1) nên ông ad nói cũng bó tay. Đợi cái thím khác xem sao vậy.
bác dùng thử cái này xem GitHub - PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to: Guide on how to download Hydrax/Abyss.to video (https://github.com/PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to) tuy nhiên trang này mình check thấy bật devtool là trở về trang chủ lên làm sao để vượt qua được bước này
 
Mình việt hóa lại file py và cải tiến cho nó chạy lại vòng lặp cho anh em dễ sử dụng. Điều kiện là chạy file bat để hiển thị tiếng việt thay vì chạy file py

Bước 0: Cài đặt python
Bước 1: Tạo 3 file requirements.txt, Download-hydrax-abyss.bat, Download-hydrax-abyss.py và cùng đặt nó chung trong folder

Tạo file requirements.txt với nội dung là
Code:
Requests==2.31.0

Tạo file Download-hydrax-abyss.bat với nội dung là
Code:
@echo off
title %~nx0
chcp 65001
python Download-hydrax-abyss.py
pause

Tạo file Download-hydrax-abyss.py với nội dung là
Code:
from base64 import b64decode
from os.path import isfile
from requests import get
from json import loads
from re import search

while True:
  print('\n Định dạng của ID cần nhập. Ví dụ: "?v=VswFqVUmq" thì ID sẽ là "VswFqVUmq" mà không bao gồm "?v=".\n Bạn có thể tải 1 lúc được nhiều video bằng cách nhập nhiều ID và phân tách giữa những ID đó bằng dấu phẩy ",".\n Ví dụ: Nhập 1 hoặc nhiều ID: XbNi7QsCN,VswFqVUmq\n Lưu ý: ID phải có 9 ký tự. Phân tách ID bằng dấu phẩy ",". \n ')
  cdn_ID_list = set([i.strip() for i in input(" Nhập 1 hoặc nhiều ID: ").split(",")])
  print("\n")
  q_prefix = "whw"

  success_count = 0
  error_count = 0
  error_list = []
  
  for cdn_ID in cdn_ID_list:
    try:
      if isfile(f"./{cdn_ID}.mp4"):
        print(f" {cdn_ID}.mp4 đã tồn tại\n")
      else:
        domain, vid_id, sources = [
          loads(
            b64decode(
              search(
                r'PLAYER\(atob\("(.*?)"',
                get(f"https://abysscdn.com/?v={cdn_ID}").text,
              ).group(1)
            )
          )
          [i]
          for i in ["domain", "id", "sources"]
        ]

        print(f"""
  360p = " " = "sd", "mHd"
  720p = "www" = "hd"
  1080p = "whw" = "fullHd"

  Các nguồn khả dụng: {sources}
  Đang tải "{cdn_ID}.mp4" với chất lượng cao nhất khả dụng
  Vui lòng chờ...
  """)

        response = get(
          f"https://{domain}/{q_prefix}{vid_id}",
          headers={"Referer": f"https://abysscdn.com/?v={cdn_ID}"},
          stream=True,
        )
        with open(f"{cdn_ID}.mp4", "wb") as f:
          for chunk in response.iter_content(chunk_size=8192):
            f.write(chunk)
        success_count += 1
    except Exception as e:
      error_list.append(cdn_ID)
      error_count += 1

  if success_count == len(cdn_ID_list):
    print(f" Đã tải xuống thành công {success_count} video:")
    for cdn_ID in cdn_ID_list:
      print(f" {cdn_ID}")
    print("\n Tất cả video đã được tải xuống thành công.")
  else:
    print(f" Đã tải xuống thành công {success_count} video:")
    for cdn_ID in cdn_ID_list:
      if cdn_ID not in error_list:
        print(f" {cdn_ID}")
    print(f"\n Có {error_count} video không thể tải xuống được:")
    for cdn_ID in error_list:
      print(f" {cdn_ID}")
      print(" Lỗi khi tải xuống:", i)


  print("\n Tiếp tục tải xuống những video khác...\n\n ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒\n")

Bước 2: Mở CMD ngay tại folder chứa 3 file trên và chạy lệnh pip install -r requirements.txt
Bước 3: Mở file Download-hydrax-abyss.bat để chạy chương trình download (nếu chưa hiển thị tiếng việt thì chuột phải vào thanh control CMD của Download-hydrax-abyss.bat, chọn properties, sang phần cài đặt Font và chọn font Consolas)
Bước 4: Tìm ID của video như thím @hoangthiende169 hướng dẫn ở trên
Ở trang phim cần download, mở developer tools, sang tab Network tìm ID
(ví dụ tìm mục tương tự "?v=VswFqVUmq" - 9 ký tự, chỉ copy phần "VswFqVUmq")
Bước 5: Nhập 1 ID hoặc nhiều ID vào để download, lưu ý phải cách dấu phẩy giữa mỗI ID như hình rồi sau đó nhấn Enter để chạy chương trình download

HUARW7q.png

bạn làm video hướng dẫn dc ko mình đọc mà ko hiểu gì luốn á sorry =((
 
bạn làm video hướng dẫn dc ko mình đọc mà ko hiểu gì luốn á sorry =((
Bước 0: Đầu tiên bạn phải vào trang Download Python (https://www.python.org/downloads/) rồi download python về rồi cài đặt. Cứ down bản cuối cùng là được trong trang web nó đang là Download Python 3.12.3.

Bước 1: Tiếp đến bạn tạo 3 file đúng đuôi như mình đã hướng dẫn ở trên hoặc có thể down Combo3Files mình đã đính kèm ở dưới về rồi giải nén ra và đặt nó vào trong cùng 1 folder. Thí dụ ở đây mình để nó ở folder G:\Demo

Bước 2: Mở CMD ngay tại folder chứa 3 file trên và chạy lệnh pip install -r requirements.txt
Có 2 cách là cách 1 bạn vào Start của Window rồi gõ CMD nó sẽ ra Command Prompt rồi bạn chọn để chạy CMD. Sau đó bạn cho nó trỏ về folder chứa 3 file kia và chạy lệnh pip install -r requirements.txt (Gõ hoặc copy dòng pip install -r requirements.txt vào rồi nhấn Enter để chạy lệnh) như thí dụ thì mình chạy lệnh ở ổ G với folder Demo
4R18xxU.png

Hoặc cách 2 là ngay tại folder chứa 3 file gõ CMD lên thanh address nó cũng mở CMD rồi nhập lệnh pip install -r requirements.txt để chạy cũng được.
dNmM9OK.png

FufCwJq.png

Có 2 cách để bạn chạy nên tùy bạn chọn

Bước 3: Mở file Download-hydrax-abyss.bat để chạy chương trình download (nếu chưa hiển thị tiếng việt thì chuột phải vào thanh control CMD của Download-hydrax-abyss.bat, chọn properties, sang phần cài đặt Font và chọn font Consolas
mIhiKej.png

wVg6yJW.png


Bước 4: Tìm ID của video như thím @hoangthiende169 hướng dẫn ở trên
Ở trang phim cần download, mở developer tools, sang tab Network tìm ID
(ví dụ tìm mục tương tự "?v=VswFqVUmq" - 9 ký tự, chỉ copy phần "VswFqVUmq")
Hoặc làm theo hướng dẫn ở GitHub - PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to: Guide on how to download Hydrax/Abyss.to video (https://github.com/PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to) bắt đầu từ chỗ Dev tools bypass

Lưu ý:
Dành cho những ai đang sử dụng File Centipede (con vịt) để download thì sẽ có cách lấy ID nhanh hơn mà sẽ không bị trường hợp bật devtool nhưng bị chặn
Điều kiện bắt buộc: Phải cài đặt File Centipede có thể tham khảo bài này để biết cách cài đặt kiến thức - Tổng hợp những addon chất cho Firefox / Chromium (https://voz.vn/t/tong-hop-nhung-addon-chat-cho-firefox-chromium.682181/post-27769069)

Update Extension mới nhất của File Centipede có thể vào trang chủ File Centipede Official Website (https://filecxx.com/en_US/index.html) ngay dưới Latest version: 2.93 (2024.02.24) có những phần dành cho trình duyệt như Firefox, Edge, Chrome bạn có thể cài đặt hoặc update extension mới nhất. Nếu không rành cài đặt offline thì cứ xài Online install từ store là được

Cách lấy ID khi sử dụng Extension từ File Centipede:
Mở web chứa phim ra và cho nó play phim mình muốn lấy, lúc này Extension của File Centipede sẽ tự bắt được link của phim. Bạn nhấp vào extension của File Centipede và bạn kiểm tra xem thời gian của link phim trên Extension có giống với thời gian phim của bạn đang xem không. Ở đây mình có là 960x720 43:35 giống với 43:35 của phim đang có
QHTeMp5.png


Sau đó bạn click chọn vào icon Copy (icon ở giữa Download và Play) nó sẽ tự động hiển thị popup Add task của File Centipede. Sau đó bạn chọn tab HTTP (kế tab Addresses) và chọn tab Headers (đằng sau tab Cookie) bạn sẽ thấy dòng Referer: https://player-cdn.com/?v=75X3v9-FD chỉ cần copy 75X3v9-FD là bạn đã có được ID của video cần lấy. Có link clip hướng dẫn ở dưới nếu phần này bạn không hiểu có thể xem clip để hiểu rõ hơn.
bRluC7u.png

QMasPmA.png


Clip hướng dẫn để hiểu rõ hơn Watch thorium_QqzPx45nox | Streamable (https://streamable.com/ow98zj)

Trường hợp nếu nhấp icon Copy mà nó không hiện popup Add task thì bạn có thể mở app File Centipede lên rồi nhấp + Add thì nó cũng ra được popup Add task lúc này bạn chỉ paste cái chuỗi vừa copy ở trên vào là nó cũng sẽ tự ra tab HTTP rồi bạn cũng chỉ cần chuyển qua tab Headers để tìm ID là được

Bước 5: Nhập 1 ID hoặc nhiều ID vào để download, lưu ý phải cách dấu phẩy giữa mỗI ID như hình rồi sau đó nhấn Enter để chạy chương trình download

Sau khi đã có được ID của video thì bạn chỉ cần mở file Download-hydrax-abyss.bat rồi copy 1 hoặc nhiều ID bạn muốn download vào rồi nhấn Enter là được cứ đợi nó download về folder là xong

HUARW7q.png
 

Attachments

 • Combo3Files.zip
  1.7 KB · Views: 31
Last edited:
Bước 0: Đầu tiên bạn phải vào trang Download Python (https://www.python.org/downloads/) rồi download python về rồi cài đặt. Cứ down bản cuối cùng là được trong trang web nó đang là Download Python 3.12.3.

Bước 1: Tiếp đến bạn tạo 3 file đúng đuôi như mình đã hướng dẫn ở trên hoặc có thể down Combo3Files mình đã đính kèm ở dưới về rồi giải nén ra và đặt nó vào trong cùng 1 folder. Thí dụ ở đây mình để nó ở folder G:\Demo

Bước 2: Mở CMD ngay tại folder chứa 3 file trên và chạy lệnh pip install -r requirements.txt
Có 2 cách là cách 1 bạn vào Start của Window rồi gõ CMD nó sẽ ra Command Prompt rồi bạn chọn để chạy CMD. Sau đó bạn cho nó trỏ về folder chứa 3 file kia và chạy lệnh pip install -r requirements.txt (Gõ hoặc copy dòng pip install -r requirements.txt vào rồi nhấn Enter để chạy lệnh) như thí dụ thì mình chạy lệnh ở ổ G với folder Demo
4R18xxU.png

Hoặc cách 2 là ngay tại folder chứa 3 file gõ CMD lên thanh address nó cũng mở CMD rồi nhập lệnh pip install -r requirements.txt để chạy cũng được.
dNmM9OK.png

FufCwJq.png

Có 2 cách để bạn chạy nên tùy bạn chọn

Bước 3: Mở file Download-hydrax-abyss.bat để chạy chương trình download (nếu chưa hiển thị tiếng việt thì chuột phải vào thanh control CMD của Download-hydrax-abyss.bat, chọn properties, sang phần cài đặt Font và chọn font Consolas
mIhiKej.png

wVg6yJW.png


Bước 4: Tìm ID của video như thím @hoangthiende169 hướng dẫn ở trên
Ở trang phim cần download, mở developer tools, sang tab Network tìm ID
(ví dụ tìm mục tương tự "?v=VswFqVUmq" - 9 ký tự, chỉ copy phần "VswFqVUmq")
Hoặc làm theo hướng dẫn ở GitHub - PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to: Guide on how to download Hydrax/Abyss.to video (https://github.com/PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to) bắt đầu từ chỗ Dev tools bypass

Lưu ý:
Dành cho những ai đang sử dụng File Centipede (con vịt) để download thì sẽ có cách lấy ID nhanh hơn mà sẽ không bị trường hợp bật devtool nhưng bị chặn
Điều kiện bắt buộc: Phải cài đặt File Centipede có thể tham khảo bài này để biết cách cài đặt kiến thức - Tổng hợp những addon chất cho Firefox / Chromium (https://voz.vn/t/tong-hop-nhung-addon-chat-cho-firefox-chromium.682181/post-27769069)

Update Extension mới nhất của File Centipede có thể vào trang chủ File Centipede Official Website (https://filecxx.com/en_US/index.html) ngay dưới Latest version: 2.93 (2024.02.24) có những phần dành cho trình duyệt như Firefox, Edge, Chrome bạn có thể cài đặt hoặc update extension mới nhất. Nếu không rành cài đặt offline thì cứ xài Online install từ store là được

Cách lấy ID khi sử dụng Extension từ File Centipede:
Mở web chứa phim ra và cho nó play phim mình muốn lấy, lúc này Extension của File Centipede sẽ tự bắt được link của phim. Bạn nhấp vào extension của File Centipede và bạn kiểm tra xem thời gian của link phim trên Extension có giống với thời gian phim của bạn đang xem không. Ở đây mình có là 960x720 43:35 giống với 43:35 của phim đang có
QHTeMp5.png


Sau đó bạn click chọn vào icon Copy (icon ở giữa Download và Play) nó sẽ tự động hiển thị popup Add task của File Centipede. Sau đó bạn chọn tab HTTP (kế tab Address) và chọn tab Headers (đằng sau tab Cookie) bạn sẽ thấy dòng Referer: https://player-cdn.com/?v=75X3v9-FD chỉ cần copy 75X3v9-FD là bạn đã có được ID của video cần lấy. Có link clip hướng dẫn ở dưới nếu phần này bạn không hiểu có thể xem clip để hiểu rõ hơn.
bRluC7u.png

QMasPmA.png


Clip hướng dẫn để hiểu rõ hơn Watch thorium_QqzPx45nox | Streamable (https://streamable.com/ow98zj)

Trường hợp nếu nhấp icon Copy mà nó không hiện popup Add task thì bạn có thể mở app File Centipede lên rồi nhấp + Add thì nó cũng ra được popup Add task lúc này bạn chỉ paste cái chuỗi vừa copy ở trên vào là nó cũng sẽ tự ra tab HTTP rồi bạn cũng chỉ cần chuyển qua tab Headers để tìm ID là được

Bước 5: Nhập 1 ID hoặc nhiều ID vào để download, lưu ý phải cách dấu phẩy giữa mỗI ID như hình rồi sau đó nhấn Enter để chạy chương trình download

Sau khi đã có được ID của video thì bạn chỉ cần mở file Download-hydrax-abyss.bat rồi copy 1 hoặc nhiều ID bạn muốn download vào rồi nhấn Enter là được cứ đợi nó download về folder là xong

HUARW7q.png
cám ơn bạn nhiều để mình làm theo thử xem
 
bác dùng thử cái này xem GitHub - PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to: Guide on how to download Hydrax/Abyss.to video (https://github.com/PatrickL546/How-to-download-hydrax-abyss.to) tuy nhiên trang này mình check thấy bật devtool là trở về trang chủ lên làm sao để vượt qua được bước này
Nếu thím có xài File Centipede (con vịt) để download thì có thể tham khảo thêm cách lấy ID của em viết ở bài trên cũng được, nó sẽ giúp không cần phải F12 này nọ tránh mấy trường hợp gặp web nó chặn bật devtool như thím nói nhưng mình vẫn lấy được ID
 
Nếu thím có xài File Centipede (con vịt) để download thì có thể tham khảo thêm cách lấy ID của em viết ở bài trên cũng được, nó sẽ giúp không cần phải F12 này nọ tránh mấy trường hợp gặp web nó chặn bật devtool như thím nói nhưng mình vẫn lấy được ID
em đã làm theo cách của bác tuy nhiên id thì em lấy được k cần f12 cơ mà cái này cần lấy thêm cả videocdn URL mà chặn f12 em chưa biết cách ạ
 
Back
Top