Làm dev web có vẻ hơi cùi nhỉ

Tất nhiên không nói kiểu code netflix facebook tiki v.v

mà em sắp ra trường code web thấy cùi so với ngành lập trình quá :( quanh đi quẩn lại dùng fw, fe thì các fw lquan js, backend thì java c# python

trong khi ngành ai, ml, deep learning nhìn thượng đẳng quá :(

lương ai ml cũng gấp 5 so với code web cùi
 

Nick.Thu.4

Senior Member
Tất nhiên không nói kiểu code netflix facebook tiki v.v

mà em sắp ra trường code web thấy cùi so với ngành lập trình quá :( quanh đi quẩn lại dùng fw, fe thì các fw lquan js, backend thì java c# python

trong khi ngành ai, ml, deep learning nhìn thượng đẳng quá :(

lương ai ml cũng gấp 5 so với code web cùi
đúng rồi. mấy ae làm AI deep learning lương toàn 5k. trong khi dev web 1k là hết nhớt
 
Top