Làm gì khi mất hết động lực năng lượng ?

Chuột cống

Junior Member
Mấy nay người cứ lờ đờ, mất tập trung, nói năng lộn xộn
Ko muốn làm bất cứ việc j. Nhìn đâu hay cái j cũng thấy chán
Ngủ thì hay mơ sáng dậy khá mệt mỏi
Ra ngoài chỉ ước có ng gây sưh vs mình để mình còn có cớ mà đấm ngta
Đầu giờ cứ đau âm ĩ, dễ cáu, sợ hãi cứ cuộn mùnh trong vỏ ốc vậy
Dù hnay trời đẹp nhưng chả vuồn nhìn ánh nắng nữa...
Sống mà k vui nặng nè sốngg để làm j hả mấy thím???

Gửi từ HUAWEI RNE-L22 bằng vozFApp
 

Cún xinh

Senior Member
Mấy nay người cứ lờ đờ, mất tập trung, nói năng lộn xộn
Ko muốn làm bất cứ việc j. Nhìn đâu hay cái j cũng thấy chán
Ngủ thì hay mơ sáng dậy khá mệt mỏi
Ra ngoài chỉ ước có ng gây sưh vs mình để mình còn có cớ mà đấm ngta
Đầu giờ cứ đau âm ĩ, dễ cáu, sợ hãi cứ cuộn mùnh trong vỏ ốc vậy
Dù hnay trời đẹp nhưng chả vuồn nhìn ánh nắng nữa...
Sống mà k vui nặng nè sốngg để làm j hả mấy thím???

Gửi từ HUAWEI RNE-L22 bằng vozFApp
Reset thôi quyền
 

Super Namek

Senior Member
Mấy nay người cứ lờ đờ, mất tập trung, nói năng lộn xộn
Ko muốn làm bất cứ việc j. Nhìn đâu hay cái j cũng thấy chán
Ngủ thì hay mơ sáng dậy khá mệt mỏi
Ra ngoài chỉ ước có ng gây sưh vs mình để mình còn có cớ mà đấm ngta
Đầu giờ cứ đau âm ĩ, dễ cáu, sợ hãi cứ cuộn mùnh trong vỏ ốc vậy
Dù hnay trời đẹp nhưng chả vuồn nhìn ánh nắng nữa...
Sống mà k vui nặng nè sốngg để làm j hả mấy thím???

Gửi từ HUAWEI RNE-L22 bằng vozFApp
Phen còn ước nguyện nào chưa hoàn thành không
iFoQHbw.png
 

dichphong1988

Senior Member
Mấy nay người cứ lờ đờ, mất tập trung, nói năng lộn xộn
Ko muốn làm bất cứ việc j. Nhìn đâu hay cái j cũng thấy chán
Ngủ thì hay mơ sáng dậy khá mệt mỏi
Ra ngoài chỉ ước có ng gây sưh vs mình để mình còn có cớ mà đấm ngta
Đầu giờ cứ đau âm ĩ, dễ cáu, sợ hãi cứ cuộn mùnh trong vỏ ốc vậy
Dù hnay trời đẹp nhưng chả vuồn nhìn ánh nắng nữa...
Sống mà k vui nặng nè sốngg để làm j hả mấy thím???

Gửi từ HUAWEI RNE-L22 bằng vozFApp
Tối qua có qwerty đợt chót trước khi vào no nut november ko
 
Top