Làm sao để đổi tiêu đề videos trên Youtube mỗi quốc gia khác nhau?

atomlife02

Senior Member
Mình đang có một kênh Youtube hướng thị trường Tiếng Anh, nhưng cũng muốn hướng đến những quốc gia khác để thêm lượt xem/đăng kí.
Mình thấy một số kênh mỗi quốc gia nó sẽ hiển thị một ngôn ngữ khác nhau, như Video gốc là Tiêu đề Tiếng Anh, mà sang Việt Nam thì có tiêu đề Tiếng Việt?
( ko phải tự động dịch)
:D:D Vậy cho mình hỏi làm cách nào để được như vậy?
P/s: Không chia sẻ kênh lên đây vì sợ bị vozer report, nên mấy thím đừng hỏi kênh mình làm gì :sure:
 
Top