Làm sao để log out tài khoản bị ban bên next.voz

JonSnow89

Senior Member
Sang nhà mới tính log in tài khoản bị ban vào thử xem được thả chưa, thế là dính luôn không log out ra được. Mod hay bạn nào biết giúp mình với. Mình cảm ơn.
 
Top