thắc mắc Làm sao để máy không bị điều khiển

Kim Nga

Senior Member
Máy mình lúc nào mở email cũng báo là mail đang mở ở location khác, website thì không hiện đầy đủ option button hay link. Hiện tại mình vào một trang web bán hàng, tới phần chọn store location nó chỉ cho ra 3 nơi, đáng lẽ ra là phải bốn. Mình cố thử mở ở tất cả các web browsers Firfox, Opera, K-Meleon, UR... đều bị giống nhau. Mình còn bị nhiều phiền phức khác nữa. Bây giờ dùng TCPView cắt nó được không? Mà mình cũng không rành về nó nữa bạn nào biết thì chỉ cách mình với
 
Top