Làm sao set avatar động được vậy mấy thím?

Beelsama

Đã tốn tiền
Qua bên này lạ nước lạ cái quá mấy thím. Bên forum cũ còn làm được avatar động mà qua đây mò không ra. Thím nào biết chỉ giúp với :sad:
 

61-50-7

Member
khóa rồi, anh nào đang động, đừng dại edit, là hết động luôn đấy. kinh nghiệm xương máu đây:too_sad:
 
Top