thắc mắc Làm thế nào để khuyên bố mua 4 chỗ?

laptopbaria

Senior Member
Tôi mua xe 100% tiền của bố mẹ mà tôi thích xe gì là mua xe nấy, thậm chí cả nhà ai mua cái gì to to tiền một chút là đều mua theo ý tôi. Vì xưa giờ mua cái gì tầm tiền chục triệu đổ lên là tôi không có sai lầm cho nên uy tín tuyệt đối. Ý kiến tôi là đừng mua mazda 3, nên mua Cross bản HV.
 
Top