thắc mắc Làm thế nào để lắp gương gù nhưng vẫn giữ được cục cân đối trọng tay lái

Tình hình là thằng thợ tháo cục này ra để lắp gương gù mà chạy nhanh nó rung tê tay, mà tháo sao nó gãy cái chốt niềng luôn, thím nào biết cách vừa lắp được gương gù mà vừa giữ được cục này không? Luôn tiện tím nào biết chỗ nào bán cái niềng có định lại cục này trong ghi đông thì chỉ em với

 
ra tiệm cnc kêu nó phay cho 2 cục nhôm gá vào 2 đầu gù zin để gắn gương gù, kiếm con ốc gù dài hơn là xong. thứ tự
Gù zin > cục cnc gắn gương > ghi đông
 
ra tiệm cnc kêu nó phay cho 2 cục nhôm gá vào 2 đầu gù zin để gắn gương gù, kiếm con ốc gù dài hơn là xong. thứ tự
Gù zin > cục cnc gắn gương > ghi đông
Hôm bữa mua cái pô đặt luôn ôg đó 2 cục cnc, ổng kêu nhét vào, xong nhét tiếp cục cnc sau đó gắn gù
 
Top