Làm việc với đồng nghiệp tị từng tí một

Họ Võ Tên Tòng

Junior Member
Cuối năm thiếu nhân sự tôi phải làm việc với một thằng, nói là thằng vì tôi với nó bằng tuổi. Nó thì làm được việc, nhưng chơi nhiều hơn làm. Làm việc thì tị từng tí một, cái gì nó tị hay không vừa ý với mình nó nói với mình thì không sao, đây nó lại cứ lầm lì kiểu éo bằng mặt ấy. Nay lại làm cùng nó, nó thì đứng chơi. Tôi kệ tôi cứ việc tôi tôi làm, nó ra hỏi tôi thế này:
Nó: Sao làm thế này :)
Tôi: Làm thế này là làm thế nào?
Nó: Làm gì mà lâu thế, lại còn sai
Tôi: Sai chỗ nào? Bản vẽ đây
Nó: À, ừ thế làm đi, tưởng sai
Làm xong tôi đi lấy đồ về 5S, Quay lại thấy giám sát xuống thì thấy nó đã vào chôc tôi giả vờ cầm búa gõ gõ :), tôi éo hiểu gì luôn
 
Top