Lãnh đạo thế giới chúc mừng Biden đắc cử

ktbvd

Đã tốn tiền
Dân chúng Mỹ xuống đường yêu cầu Tối cao pháp viện ra lệnh bắt joe Biden gian lận bầu cử và Huỷ bỏ tư cách ứng cử viên Tổng Thống, Nếu như Tối cao Pháp viện không đưa ra phán quyết như trên, chắc tránh không khỏi cuộc bạo động nổi lên và hình thành Civil War phân tranh giữa chánh tà, ( dân chúng nổi dậy muốn cho minh bạch bầu cử là theo đường Chánh) (còn bọn gian lận lá phiếu là chọn đường Tà)
 
Top