HN Laptop Dell 5470, core i5 6200U, ram 8G, SSD 256 giá 3x

Mồng một bán nhanh Laptop Dell 5470, core i5 6200U, ram 8G, SSD 256, màn 14 inch HD, có pin, sạc các chức năng chạy OK mặt B hơi có vết như ảnh, màn có điểm chết thi thoảng mới hiện trên nền đen, dùng hoàn toàn bình thường bán nhanh 3600k.
 

Attachments

 • 52402637-624188214683571-6958330276355244032-n.jpg
  52402637-624188214683571-6958330276355244032-n.jpg
  60.3 KB · Views: 9
 • 52543558-624188278016898-1601291471556706304-o.jpg
  52543558-624188278016898-1601291471556706304-o.jpg
  188.9 KB · Views: 9
 • 52595788-624188261350233-1607237080683905024-n.jpg
  52595788-624188261350233-1607237080683905024-n.jpg
  79.8 KB · Views: 9
 • z3906442820452_ce1074c35e2652c2603ac7fda5186442.jpg
  z3906442820452_ce1074c35e2652c2603ac7fda5186442.jpg
  918.7 KB · Views: 8
 • z3906443595648_e417b2506a027719734c9f2751dba7ae.jpg
  z3906443595648_e417b2506a027719734c9f2751dba7ae.jpg
  1 MB · Views: 7
 • z3906447619662_7956f0f634912e7d44d729b44083f090.jpg
  z3906447619662_7956f0f634912e7d44d729b44083f090.jpg
  807.1 KB · Views: 7
Top