SG Laptop LG GRAM 15 | i5 1135G7 | 16GB | 512GB | NEW

tatsuya618

Member
- HDD 16TB WD ULTRASTART, USED, BH tại shop 3 năm , giá 5tr950k

- HDD 10TB WD ULTRASTART, USED, CÒN BH HÃNG Tới 2027, giá 5tr4

- HDD 12TB WD RED PLUS, 7200RPM, 256M CACHE, New, seal bh 3 năm giá 7tr8
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, Shop bh 1 tháng
GIÁ 1050K
 

tatsuya618

Member
- HDD 16TB WD ULTRASTART, USED, BH tại shop 3 năm , giá 5tr950k

- HDD 10TB WD ULTRASTART, USED, CÒN BH HÃNG Tới 2027, giá 5tr4

- HDD 12TB WD RED PLUS, 7200RPM, 256M CACHE, New, seal bh 3 năm giá 7tr8
 

tatsuya618

Member
- HDD 16TB WD ULTRASTART, USED, BH tại shop 3 năm , giá 5tr950k

- HDD 10TB WD ULTRASTART, USED, CÒN BH HÃNG Tới 2027, giá 5tr4

- HDD 12TB WD RED PLUS, 7200RPM, 256M CACHE, New, seal bh 3 năm giá 7tr8
 

tatsuya618

Member
- HDD 16TB WD ULTRASTART, USED, BH tại shop 3 năm , giá 5tr950k

- HDD 10TB WD ULTRASTART, USED, CÒN BH HÃNG Tới 2027, giá 5tr4

- HDD 12TB WD RED PLUS, 7200RPM, 256M CACHE, New, seal bh 3 năm giá 7tr8
 

tatsuya618

Member
- HDD 16TB WD ULTRASTART, USED, BH tại shop 3 năm , giá 5tr950k

- HDD 10TB WD ULTRASTART, USED, CÒN BH HÃNG Tới 2027, giá 5tr4

- HDD 12TB WD RED PLUS, 7200RPM, 256M CACHE, New, seal bh 3 năm giá 7tr8
 

tatsuya618

Member
- HDD 16TB WD ULTRASTART, USED, BH tại shop 3 năm , giá 5tr950k

- HDD 10TB WD ULTRASTART, USED, CÒN BH HÃNG Tới 2027, giá 5tr4

- HDD 12TB WD RED PLUS, 7200RPM, 256M CACHE, New, seal bh 3 năm giá 7tr8
 

tatsuya618

Member
- HDD 16TB WD ULTRASTART, USED, BH tại shop 3 năm , giá 5tr950k

- HDD 10TB WD ULTRASTART, USED, CÒN BH HÃNG Tới 2027, giá 5tr4

- HDD 12TB WD RED PLUS, 7200RPM, 256M CACHE, New, seal bh 3 năm giá 7tr8
 

tatsuya618

Member
- HDD 16TB WD ULTRASTART, USED, BH tại shop 3 năm , giá 5tr950k

- HDD 10TB WD ULTRASTART, USED, CÒN BH HÃNG Tới 2027, giá 5tr4

- HDD 12TB WD RED PLUS, 7200RPM, 256M CACHE, New, seal bh 3 năm giá 7tr8
 

tatsuya618

Member
- HDD 16TB WD ULTRASTART, USED, BH tại shop 3 năm , giá 5tr950k

- HDD 10TB WD ULTRASTART, USED, CÒN BH HÃNG Tới 2027, giá 5tr4

- HDD 12TB WD RED PLUS, 7200RPM, 256M CACHE, New, seal bh 3 năm giá 7tr8
 

tatsuya618

Member
- HDD 16TB WD ULTRASTART, USED, BH tại shop 3 năm , giá 5tr950k

- HDD 10TB WD ULTRASTART, USED, CÒN BH HÃNG Tới 2027, giá 5tr4

- HDD 12TB WD RED PLUS, 7200RPM, 256M CACHE, New, seal bh 3 năm giá 7tr8
 
Top