HN [Laptop MD] BH đến 3 năm "Giá lẻ rẻ như giá thợ" Laptop Business nhập khẩu USA nguyên Zin, máy đẹp như mới

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️Dell Precision M4600 : Core i7 – 2720QM / Ram 8GB / SSD 128GB / VGA Quardo 1000M 2GB / màn 15.6” LED Full HD / Pin 2h / AC Zin – Giá: 7.100.000


https://laptopmd.vn/san-pham/dell-p...an-17-led-fullhd-vga-nvidia-quardo-3000m-2gb/


[URL='https://2.pik.vn/2019358145a1-e940-4e4a-9934-a09a6c4bd315.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/2019358145a1-e940-4e4a-9934-a09a6c4bd315.jpg[/img[/URL]] [/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️Dell Latitude E7450 : Core i7 – 5600U / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA Intel HD Graphic 5500 / màn 14” LED / Pin 4h / AC Zin - Giá: 7.800.000[URL='https://2.pik.vn/2019f6e51a6d-8e5e-4012-abd9-ab4278f5a4e9.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/2019f6e51a6d-8e5e-4012-abd9-ab4278f5a4e9.jpg[/img[/URL]][/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️HP Folio 9470M: Core i5 – 3437 / Ram 4GB / SSD 128GB / VGA Intel HD Graphic 4000 / màn 14” LED / Pin 4h / AC Zin / Giá: 5.000.000


https://laptopmd.vn/san-pham/hp-eli...128gb-man-14-1-led-vga-intel-hd-graphic-4000/[URL='https://2.pik.vn/2019332a7505-b9fd-44c9-8cdf-0486f2ec32ce.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/2019332a7505-b9fd-44c9-8cdf-0486f2ec32ce.jpg[/img[/URL]][/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️Dell Latitude 3540 : Core i5 – 4300U / RAM 4GB / HDD 250GB / VGA Intel HD Graphic 4400 / màn 15.6” LED / Pin 3h / AC Zin - Giá: 5.100.000


https://laptopmd.vn/san-pham/dell-l...320gb-man-15-6-led-vga-intel-hd-graphic-4400/

[URL='https://2.pik.vn/2019e246d104-e78d-4549-a761-dfd513594b21.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/2019e246d104-e78d-4549-a761-dfd513594b21.jpg[/img[/URL]] [/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️Dell Latitude E5450 : Core i5 – 5300U / RAM 4GB / SSD 128GB / VGA Intel HD Graphic 5500 / màn 14.1” LED / Pin 4h / AC Zin - Giá: 5.600.000


https://laptopmd.vn/san-pham/dell-l...128gb-man-14-1-led-vga-intel-hd-graphic-5500/[URL='https://2.pik.vn/2019216c6ea0-fe2e-419e-bab9-ced454fdea14.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/2019216c6ea0-fe2e-419e-bab9-ced454fdea14.jpg[/img[/URL]] [/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️Dell Latitude E5450 : Core i5 – 5300U / RAM 4GB / SSD 128GB / VGA Intel HD Graphic 5500 / màn 14.1” LED / Pin 4h / AC Zin - Giá: 5.600.000


https://laptopmd.vn/san-pham/dell-l...128gb-man-14-1-led-vga-intel-hd-graphic-5500/[URL='https://2.pik.vn/2019dca9a85a-8c29-49e5-94c4-38d3591812d4.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/2019dca9a85a-8c29-49e5-94c4-38d3591812d4.jpg[/img[/URL]][/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️Dell Latitude E6530 : Core i5 - 3320M / RAM 4GB / HDD 250GB / VGA NVIDIA 5200M / màn 15.6” LED / Pin 2h / AC Zin - Giá: 5.000.000


[URL='https://2.pik.vn/2019b95b16fb-f862-4387-90b6-3a121dec2fe4.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/2019b95b16fb-f862-4387-90b6-3a121dec2fe4.jpg[/img[/URL]] [/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️HP Probook 4530s : Core i5 – 2520M / Ram 4GB / HDD 250GB / VGA Intel HD Graphic 3000 / màn 15.6” LED / Pin 2h / AC Zin / Giá: 3.900.000


https://laptopmd.vn/san-pham/hp-pro...250gb-man-15-6-led-vga-intel-hd-graphic-3000/

[URL='https://2.pik.vn/20199cfe255c-8157-4a17-aa2a-90262b844d33.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/20199cfe255c-8157-4a17-aa2a-90262b844d33.jpg[/img[/URL]] [/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️HP Folio 9480M: Core i5 – 4300 / Ram 4GB / SSD 128GB / VGA Intel HD Graphic 4000 / màn 14” LED / Pin 4h / AC Zin / Giá: 5.400.000


https://laptopmd.vn/san-pham/hp-eli...128gb-man-14-1-led-vga-intel-hd-graphic-4400/


[URL='https://2.pik.vn/201949b49d78-0972-4b6d-9705-0d7a916ec1e6.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/201949b49d78-0972-4b6d-9705-0d7a916ec1e6.jpg[/img[/URL]][/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️Dell Latitude E7250 : Core i5 - 5300 / RAM 4GB / SSD 128GB / VGA Intel HD Graphic 5500 / màn 12.5” LED / Pin 4h / AC Zin - Giá: 5.500.000


https://laptopmd.vn/san-pham/dell-l...128gb-man-12-5-led-vga-intel-hd-graphic-5500/


[URL='https://2.pik.vn/2019275dcbdf-4611-4705-a591-fd4d88559e82.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/2019275dcbdf-4611-4705-a591-fd4d88559e82.jpg[/img[/URL]] [/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️Dell Latitude E5440 : Core i5 – 4300U / RAM 4GB / HDD 250GB / VGA Intel HD Graphic 4400 / màn 14.1” LED / Pin 4h / AC Zin - Giá: 4.600.000


https://laptopmd.vn/san-pham/dell-l...320gb-man-14-1-led-vga-intel-hd-graphic-4400/
[URL='https://2.pik.vn/201906a50679-bafd-4009-9565-59fc6416a6a3.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/201906a50679-bafd-4009-9565-59fc6416a6a3.jpg[/img[/URL]][/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️Dell Latitude E6430 : Core i5 - 3320M / RAM 4GB / HDD 250GB / VGA Intel HD Graphic 4000 / màn 14.1” LED / Pin 2h / AC Zin - Giá: 4.100.000


https://laptopmd.vn/san-pham/dell-l...250gb-man-14-1-led-vga-intel-hd-graphic-4000/


[URL='https://2.pik.vn/2019716aa799-d70e-44c3-a0fe-269dfe430e91.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/2019716aa799-d70e-44c3-a0fe-269dfe430e91.jpg[/img[/URL]][/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️Dell Latitude E5430 : Core i5 - 3320M / RAM 4GB / HDD 250GB / VGA Intel HD Graphic 4000 / màn 14.1” LED / Pin 2h / AC Zin - Giá: 3.800.000


https://laptopmd.vn/san-pham/515/

[URL='https://2.pik.vn/2019216d2df6-b156-4118-98eb-14ff3c3eef43.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/2019216d2df6-b156-4118-98eb-14ff3c3eef43.jpg[/img[/URL]] [/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️HP Probook 4530s : Core i5 – 2520M / Ram 4GB / HDD 250GB / VGA Intel HD Graphic 3000 / màn 15.6” LED / Pin 2h / AC Zin / Giá: 3.900.000


https://laptopmd.vn/san-pham/hp-pro...250gb-man-15-6-led-vga-intel-hd-graphic-3000/

[URL='https://2.pik.vn/20199cfe255c-8157-4a17-aa2a-90262b844d33.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/20199cfe255c-8157-4a17-aa2a-90262b844d33.jpg[/img[/URL]] [/B]
 

tomato1403

Junior Member
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ
➡️Dell Precision M4800 : Core i7 – 4800MQ / Ram 8GB / SSD 128GB / VGA Quardo K1100 2GB / màn 15.6” LED Full HD / Pin 2h / AC Zin – Giá: 11.000.000


https://laptopmd.vn/san-pham/dell-p...-15-6-led-fullhd-vga-nvidia-quardo-k1100-2gb/


[URL='https://2.pik.vn/2019968db56a-0cad-429c-9396-0c27a046a86b.jpg%5b/img']https://2.pik.vn/2019968db56a-0cad-429c-9396-0c27a046a86b.jpg[/img[/URL]] [/B]
 
Top