Lấy lại được cái acc cũ mừng chảy nước

CziosCerny

Junior Member
Xưa chơi ngu bảo tủ lạnh giống ch* mà ra đảo luôn, nay log nhầm thì biết đã được thả cái acc 2011 này. Đội ơn :too_sad:
 
Top