Lấy lại mật khẩu facebook ngu học

Leoniel Si lun

Senior Member
Em có cái acc fb chỉ dùng messenger nhắn tin gửi ảnh
Mọi bữa log in trên máy sẵn không cần nhập mật khẩu thành ra quên mịa cái mật khẩu. Bữa nay không hiểu bị gì mà từ điện thoại tới máy tính bị out sạch :too_sad:
Bấm forget password thì nó ra cái link
facebook.com/recover/extended/eligible, nó cứ hỏi em là không có mail thì cứ thử lại mà cái mail thì em vẫn vào được nó lại không cho tùy chọn gửi mã xác nhận về mail
Trên app thì nó cho gửi mã về đt mà mã lại không tới :angry:
Giúp em với mấy bác, làm sao lấy lại mật khẩu để vào đâu :too_sad:
 
Thím giống em, facebook còn mail nhưng nó không cho xác nhận qua mail mà nó yêu cầu phải nhờ 5 người bạn để xác nhận :ROFLMAO: Mark ng* học
 
Top