HN Lên đời xong cần bán 1050ti và nguồn xigmatek

Em vừa lên đời 3060 và đổi nguồn, cần ra đi hai món đều còn bảo hành 11/2022.
 • Asus PH 1050Ti không cần nguồn phụ, 1 quạt, trước giờ chỉ dùng văn phòng và chơi game online nhẹ, ĐÃ BAY.
 • Nguồn xigmatek x-power III 450, ĐÃ BAY.
Hàng tháo case nên không có box, hồi đầu tháng 5 mua của một bác dưới Xa La bán case văn phòng thanh lý công ty, phần còn lại của case vẫn nằm dưới sign gồm chip, main, ssd :D.
Cảm ơn anh em đã ủng hộ :D
 

Attachments

 • PXL_20220607_141058463.jpg
  PXL_20220607_141058463.jpg
  322.9 KB · Views: 6
 • PXL_20220607_141120265.jpg
  PXL_20220607_141120265.jpg
  262.3 KB · Views: 5
 • PXL_20220607_141425424.jpg
  PXL_20220607_141425424.jpg
  243 KB · Views: 6
 • PXL_20220607_141537128.jpg
  PXL_20220607_141537128.jpg
  245.6 KB · Views: 9
 • PXL_20220607_141854919.jpg
  PXL_20220607_141854919.jpg
  293.9 KB · Views: 5
 • PXL_20220607_142114105.jpg
  PXL_20220607_142114105.jpg
  260 KB · Views: 6
 • PXL_20220607_142002058.MP.jpg
  PXL_20220607_142002058.MP.jpg
  288 KB · Views: 7
Last edited:
Top