SG LG 27MP59+ Corsair 200r+Corsair K70 RGB M.K2+Ghế DXRACER - KING +G502 spec+M221 +phát blutooth Logitech+Dây nối dài RaiBow + Túi harman onyx 5

soldddddddddddddddddddddddddddddddd
 

Attachments

 • 123773255_459337705046234_788886869353049950_n.jpg
  123773255_459337705046234_788886869353049950_n.jpg
  407.6 KB · Views: 14
 • 123704864_1136043700145071_7511912878890765640_n.jpg
  123704864_1136043700145071_7511912878890765640_n.jpg
  287.2 KB · Views: 15
 • 123539307_639089953639447_1813943748873966570_n.jpg
  123539307_639089953639447_1813943748873966570_n.jpg
  336.7 KB · Views: 16
 • 123344643_1433542086836332_6718386034528671161_n.jpg
  123344643_1433542086836332_6718386034528671161_n.jpg
  420.2 KB · Views: 14
 • 122970407_394790365035343_3595849096425042185_n.jpg
  122970407_394790365035343_3595849096425042185_n.jpg
  297.3 KB · Views: 14
 • 123001423_393022118422831_759893225220583212_n.jpg
  123001423_393022118422831_759893225220583212_n.jpg
  341.1 KB · Views: 12
 • 106228275_270957754015986_1167867101833780240_n.jpg
  106228275_270957754015986_1167867101833780240_n.jpg
  232.2 KB · Views: 13
Last edited:
Top