Lịch sử bóng đá VN

sadmanbo

Đã tốn tiền
Năm 76 mới giải phóng
Tổng cục đường sắt ngoài Bắc vào đá với Hải Quan miền Nam.
Sau giải phóng, vì lý do chính trị, miền Nam phải thua miền Bắc.
Hải Quan đá giải quốc tế liên tục, bốc từ lính dù, hải quan.v..v. ra đá.
Không thua đường sắt được, đánh nhau với đường sắt dù đường sắt đá ko lại. Sau giải, đội hải quan bị giải thể cả đội.
Thủ môn Rạng, chú Tam lang.v.v.v. một thời oanh liệt
Kể cho vui về lịch sử bóng đá dân tộc . Thể thao là ko nên gắn với chính trị.
Nam Bắc mình 1 nhà, ăn phở luôn có hành trong tô nha các fen.
Thím nào muốn nghe lịch sử bóng đá xưa đến năm 2010 mình hầu vài chuyện nghe cho vui giải trí.
 
Top