Liên Quân Mobile lỗi, người chơi được tặng cả xe SH và đầy đủ tướng

Kaiser.

Senior Member
Liên quân đã lên xã hội chủ nghĩa rồi sao, thế này thì ai dám thầu tốc chiến nữa =((

Gửi từ chiều không gian khác bằng vozFApp
 

vitconvitngu

Senior Member
Liên quân âm mưu phát free tướng và skin.
Đây là tính năng nhầm cạnh tranh với rác game LMTC


Gửi bằng vozFApp
 
Top