thảo luận Liên quân: Thảo luận tướng mới

sayneverforever

Junior Member
Ulti lướt tùm lum mà chẳng kích hoạt nội tại bay lượn gì cả, 10 lần được có 1.=((

Thằng đệ Gatrix nghỉ việc rồi hay sao ấy, giờ Gatrix è cổ viết bài sale siếc tấu hài là chính:censored:
 
Top