Liệu các siêu anh hùng Avengers có thể đánh bại Godzilla?

Soap

Đã tốn tiền
Trong phim Black Widow - Captain phế vật còn cân được Proxima Midnight - Corvus Glaive thì con God là muỗi thôi :bad_smelly:
Bác sĩ trang teleport con thằn lằn sang hành tinh khác là xong nhé :confident:
 
Top