Liệu đây có phải vozer bị bế đi ??

ly_tham_hoa

Junior Member
Moá vãi cả STARTUP, STARTUP là ra cái gì có GIÁ TRỊ cho ĐỜI không làm, làm cái HẠI người, hạng người này LÝ mỗ khinh vì TIỀN có thể làm TẤT CẢ :p
 
Top