HN Linh kiện Sever X79, X99, CPU E5, Ram ecc reg, Vga Rx 570, Rx580... làm đồ họa, Giả lập nox, chạy ảo hóa...

*Vinh Tuan*

Member


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top