HN Linh kiện Sever X79, X99, CPU E5, Ram ecc reg, Vga Rx 570, Rx580... làm đồ họa, Giả lập nox, chạy ảo hóa...

*Vinh Tuan*

Member


via theNEXTvoz for iPhone
 

ThaiPP

Member
Thớt inbox giúp cấu hình phục vụ ảo hóa, chip xeon haswell, ram >= 64gb với. Cài esxi
 
Top