HN Linh kiện Sever X79, X99, CPU E5, Ram ecc reg, Vga Rx 570, Rx580... làm đồ họa, Giả lập nox, chạy ảo hóa...

CreativeThinkingV2i

Senior Member
,,,,,,,,,,,,,,,,,
9TZHSq2.gif
9TZHSq2.gif
9TZHSq2.gif
 
Top