thảo luận Linh Thạch K38 + Kho tài liệu về MMO đầy đủ mọi mảng được update liên tục ( Dropship, Tiktok, AFF, Ads, Edit,....)

Lên cho một trưa thứ 4 nhiều mát me
Acc voz mới @haiduhaidu cũng là của mình nhe anh em, do acc này mới bị ban 3 ngày nên mình dùng acc @haiduhaidu đăng thread mới để cập nhật thông tin cho anh em
Vẫn là như cũ đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230913_122954_Telegram.jpg
 
Lên cho một tối thứ 4 an lành
Acc voz mới @haiduhaidu cũng là của mình nhe anh em, do acc này mới bị ban 3 ngày nên mình dùng acc @haiduhaidu đăng thread mới để cập nhật thông tin cho anh em
Vẫn là như cũ đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230913_180243_Telegram.jpg
Screenshot_20230913_180320_Telegram.jpg
 
Lên cho một sáng thứ 5 nhiều năng lượng
Acc @Nhà tiên tri Hai Dụ cũng là của mình nhe anh em, do acc @Nhà tiên tri Hai Dụ bị ban 3 ngày nên mình dùng acc mới này là @haiduhaidu đăng thread mới để cập nhật thông tin cho anh em nên anh em có thể inb cả 2 acc, mình đều sẽ phản hồi anh em nhé.
Vẫn là như cũ đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230913_180352_Telegram.jpg
Screenshot_20230914_064935_Telegram.jpg
 

Attachments

 • Screenshot_20230913_180352_Telegram.jpg
  Screenshot_20230913_180352_Telegram.jpg
  415.6 KB · Views: 17
Lên cho một chiều thứ 5 đẹp trời
Acc @Nhà tiên tri Hai Dụ cũng là của mình nhe anh em, do acc @Nhà tiên tri Hai Dụ bị ban 3 ngày nên mình dùng acc mới này là @haiduhaidu đăng thread mới để cập nhật thông tin cho anh em nên anh em có thể inb cả 2 acc, mình đều sẽ phản hồi anh em nhé.
Vẫn là như cũ đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230914_115625_Telegram.jpg
Screenshot_20230914_115751_Telegram.jpg
 

Attachments

 • Screenshot_20230914_115625_Telegram.jpg
  Screenshot_20230914_115625_Telegram.jpg
  410.3 KB · Views: 15
Lên cho một tối thứ 5 an lành
Acc voz mới @haiduhaidu cũng là của mình nhe anh em, do acc này mới bị ban 3 ngày nên mình dùng acc @haiduhaidu đăng thread mới để cập nhật thông tin cho anh em
Vẫn là như cũ đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230914_182500_Telegram.jpg
Screenshot_20230914_182513_Telegram.jpg
 
Lên cho một sáng thứ 6 nhiều năng lượng
Acc voz mới @haiduhaidu cũng là của mình nhe anh em, do acc này mới bị ban 3 ngày nên mình dùng acc @haiduhaidu đăng thread mới để cập nhật thông tin cho anh em
Vẫn là như cũ đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230915_065411_Telegram.jpg
Screenshot_20230915_065451_Telegram.jpg
 
Lên cho một chiều thứ 6 đẹp trời
Acc @Nhà tiên tri Hai Dụ cũng là của mình nhe anh em, do acc @Nhà tiên tri Hai Dụ bị ban 3 ngày nên mình dùng acc mới này là @haiduhaidu đăng thread mới để cập nhật thông tin cho anh em nên anh em có thể inb cả 2 acc, mình đều sẽ phản hồi anh em nhé.
Vẫn là như cũ đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230915_115627_Telegram.jpg
 
Lên cho một tối thứ 6 nhiều an lành
Acc voz mới @haiduhaidu cũng là của mình nhe anh em, do acc này mới bị ban 3 ngày nên mình dùng acc @haiduhaidu đăng thread mới để cập nhật thông tin cho anh em
Vẫn là như cũ đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230915_183428_Telegram.jpg
Screenshot_20230915_183438_Telegram.jpg
 
Lên cho một sáng thứ 7 nhiều năng lượng
Đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230916_063138_Telegram.jpg
 
Lên cho một chiều thứ 7 đẹp trời
Đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230916_120335_Telegram.jpg
 
Lên cho một tối thứ 7 an lành
Acc voz mới @haiduhaidu cũng là của mình nhe anh em, do acc này mới bị ban 3 ngày nên mình dùng acc @haiduhaidu đăng thread mới để cập nhật thông tin cho anh em
Vẫn là như cũ đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230916_183605_Telegram.jpg
 
Lên cho một sáng chủ nhật nhiều năng lượng
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230917_065038_Telegram.jpg
Screenshot_20230917_065050_Telegram.jpg
 
Lên cho một chiều chủ nhật đẹp trời
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230917_123346_Telegram.jpg
Screenshot_20230916_201709_Telegram.jpg
 
Lên cho một tối chủ nhật an lành
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Mai lại có đợt update như thường lệ nhe anh em
Thông tin vẫn như cũ đống 240 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230917_182129_Telegram.jpg
Screenshot_20230917_182116_Telegram.jpg
Screenshot_20230917_182228_Telegram.jpg
 
Lên cho một sáng đầu tuần nhiều năng lượng
Lại là đợt update các khóa mới của tuần này, tuần này có 1 số khóa khá hay ho về edit , một đống các thủ thuật, kinh nghiệm sưu tầm từ a đến z cho anh em làm reup tiktok và một ít tool cho anh em làm mảng này sử dụng, các khóa mới sau khi được update sẽ tự động được thêm vào kho khóa học mà mình đã cấp quyền cho anh em
IMG_20230918_065538_811.jpg
IMG_20230918_065538_990.jpg
 
Update 18.09.23: Đã update xong đợt mới tuần này, tuần này các khóa sẽ chuyên về edit và tiktok, cùng với đó là có 1 số tool sưu tầm mình chưa test, anh em có thể tải về dùng thử xem thế nào nhé ( trước khi tải về nên cài thêm Kaspersky cho an toàn ). Như thường lệ, các khóa và tài nguyên mình vừa update đã vào thẳng kho khóa học, anh em nào đã được mình cấp quyền thì đã nhận được các khóa trên. Anh em nào chưa được cấp quyền mà có hứng thú nghiên cứu về MMO thì cứ liên hệ mình qua tele: t.me/haidu1997 để được mình tư vấn nhe. Thông tin vẫn như cũ, chỉ 2 xịt là anh em sẽ sở hữu trọn gói tất cả gần 250 khóa đủ mọi mảng về MMO, được update liên tục miễn phí về sau này. Cảm ơn anh em
IMG_20230918_091520_754.jpg
IMG_20230918_091520_702.jpg
IMG_20230918_091520_310.jpg
 

Attachments

 • IMG_20230918_091520_352.jpg
  IMG_20230918_091520_352.jpg
  21.4 KB · Views: 18
Lên cho một chiều thứ 2 mát mẻ
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Đống 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230918_122831_Telegram.jpg
 
Lên cho một tối thứ 2 an lành
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Đống 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update liên tục đang chờ đợi anh em vào húp
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
Screenshot_20230918_183438_Telegram.jpg
 
Back
Top